0726 752403 / 0726 733318 office@ceneco.ro

Despre noi

Înfiin?at? în februarie 2005, CENECO este o companie care activeaz? în domeniul CNC, oferind consultan??, instalare, programare ?i solu?ii software pentru centrele de prelucrare cu comand? numeric? CNC (pentru lemn, metal, aluminiu, PVC), acestea fiind sisteme computerizate care ofer? posibilitatea ca ma?inile-unelte s? fie folosite prin aparaturi electronice.
CENECO a devenit, din 2006, unicul distribuitor de produse software pentru proiectarea sc?rilor de lemn din România. Printre reu?itele noastre men?ion?m ?i încheierea unui parteneriat comercial de instalare/service, în garan?ie ?i post-garan?ie pentru ma?inile CNC Uniteam, companie specializat? în producerea centrelor de prelucrare în 5 axe dedicate producerii caselor, ferestrelor ?i u?ilor din lemn. În 2008, CENECO încheie un alt contract, de aceast? dat? cu Masterwood s.p.a Italia, pentru instalarea ?i asigurarea de service în garan?ie ?i post-garan?ie pentru produsele CNC ale acestei firme italiene. Anul 2009 vede o alt? colaborare cu firma italian? Centauro, în aceeia?i termeni; parteneriatul cu Brainsoftware Italia începe în acela?i an, în vederea distribuirii solu?iei profesionale software CAD/CAM pentru proiectarea ?i execu?ia mobilierului din lemn (masiv sau PAL), numit? Spazio3D. Începând cu 2010, CENECO instaleaz? ?i ofer? service pentru utilajele produse de compania Griggio.