0726 752403 / 0726 733318 office@ceneco.ro

SERVICE MA?INI-UNELTE CU CENECO!

Fiind importate din str?in?tate, ma?inile CNC sunt costisitoare, iar defectarea acestora este co?marul oric?rei companii deoarece înseamn? pierderi însemnate atât din punct de vedere temporal cât ?i financiar, stopând produc?ia. Pentru a evita aceste daune, mentenan?a acestor ma?ini este minu?ioas? ?i se împarte în mod normal în trei categorii: preventiv? (MP), predictiv? (MPR) ?i corectiv? (MC).
În cazul primei dintre ele, aceasta const? în verific?ri periodice, planificate, ale componentelor, pentru a oferi o prognoz? favorabil? sau nefavorabil?. Mentenan?a predictiv? se folose?te de prognoz? dar se efectueaz? atunci doar atunci când nu exist? dubii cu privire la gradul de uzur? ale unor p?r?i componente. Cea corectiv? este tipul de mentenan?? care const? în înlocuirea complet? ale unor p?r?i atunci când acestea nu mai func?ioneaz?, fiind, contrar opiniilor, ?i cea mai scump?. Dintre toate, consider?m c? cea mai important? este cea preventiv?, prin care, dac? este executat? în mod corect, se p?streaz? func?ionarea ma?inii CNC la poten?ialul ei maxim ?i, dup? cum îi spune ?i numele, previne stric?ciunile care necesit? oprirea produc?iei ?i risipa de bani pentru repara?ii.
Odat? cu explozia tehnologic?, mentenan?a a devenit, la rândul ei, fiind o op?iune rentabil?, în timp real, prin implementarea diferitelor software-uri care urm?resc ?i înregistreaz? informa?ii de o importan?? uria?? pentru func?ionarea adecvat? a ma?inilor.
Deoarece provin din import, mentenan?a în România este deseori trecut? cu vederea, în lipsa unui personal calificat, ducând la defec?iuni majore, care necesit? un efort financiar substan?ial pentru a putea fi corectate.

Noi avem solu?ia!
SC CENECO SRL ofer? service autorizat, programare, consultan?? ?i software-uri profesionale pentru centrele de prelucrare cu comad? numeric? CNC, fundamentate pe aproape dou?zeci de ani de experien?? în domeniu ?i pe numeroase parteneriate cu companii de prestigiu din str?in?tate, cu o list? de clien?i mul?umi?i pe m?sur?!